Budowa sieci gazowych

 

rura położona w wykopanym rowie

Oferujemy budowę sieci gazowych, tj. systemów przewodów doprowadzających do odbiorców paliwa gazowe przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu. Budujemy sieci przesyłowe i rozdzielcze (na gaz wysokometanowy i zaazotowany), przeznaczone do doprowadzania gazu do budynków lub innych obiektów oraz przyłącza, czyli system przewodów łączących te budynki i obiekty z siecią rozdzielczą.

Budujemy sieci gazowe niskiego (poniżej 10 kPa), średniego (pomiędzy 10 kPa a 0,5 MPa) i wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa). Bezwzględnie przestrzegamy wymogów technicznych, którym powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Montujemy punkty, zespoły i stacje gazowe, w tym stacje redukcyjne, pomiarowe i systemowe. Nasza oferta obejmuje także zmianę lokalizacji stacji paliw i gazociągów w przypadku, gdy lokalizacja ta jest zbyt uciążliwa dla właściciela nieruchomości, przez którą gazociąg przebiega. Wszystkie zlecone prace wykonujemy rzetelnie i solidnie oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.